Gotas de Tinta

Javier Nogueira

Desfeita

POR MOITO que un estude e se esforce, hai cousas difíciles de entender. Todos temos aquela materia ou cuestión que non se nos mete nos miolos, fagamos o que fagamos. No meu caso, como afeccionado á historia, é a guerra dos Trinta Anos. Todo aquel rebumbio de católicos e protestantes, emperadores, fillos e irmáns[...]

Filosofía mundana

SE QUEREN que lles sexa sincero, estou ata os fociños de libros de economía[...]