O voo da curuxa

Grupo Doxa de Filosofía

Artigos dos membros do Grupo Doxa de filosofía, publicados en El Progreso. Filosofía, pensamento, reflexión... a actualidade vista dende unha perpsectiva repousada.

Con ou sen glute, hostias non

NO CONFUSO magma da pseudoinformación ideolóxica no que estamos atrapados, convén non perder de vista aquilo que non monopoliza portadas en diarios e televisións. Por iso intento seguir con sostido interese os movementos estratéxicos e tácticos do estado quizais máis rico, xerarquizado, antidemocrático, machista, estritamente confesional[...]

Supermercado educativo

NESTES momentos de parón no curso escolar pódese facer unha reflexión sobre a educación dende a distancia que nos permite separarnos da loita diaria. Sae dos institutos a primeira xeración Lomce[...]

Construír a realidade/construírse a si propio

EMPREGANDO O que denominamos ciencia rexeitamos as historias míticas como contidos alleos á verdade na que, evidentemente, nos situamos, dada a seguridade que nos proporciona o chamado coñecemento científico. Deste xeito desbotamos deuses, anxos, xigantes, monstros e demais fauna de carácter mitolóxico pero desbotamos, igualmente[...]